Menu

برنامه های فرهنگسرا

با عنایت به شیوع ویروس کرونا در اسفند 1398 و تعطیلی کلیه برنامه ها و کلاس های آموزشی مراکز فرهنگی هنری در سطح شهر تهران ، مدیریت فرهنگی هنری منطقه دو فعالیت های خود را مطابق با سیاست های اعلام شده از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سه سطح فعالیت مجازی ، جهادی ، میدانی برنامه ریزی و اجرا نمود.

گوشه ای از فعالیت انجام شده در اینفوگرافی ذیل به اختصار معرفی می گردد.

 

دی ان ان